Eelistatud trükifail on PDF/X-4 standardile vastavalt salvestatud vektorgraafikas komposiit-pdf.

CMYK (ICC profiil Coated FOGRA39).

Kindla tooni puhul vajalik PMS (Pantone Matching System) kood.

Bleedi ja crop mark’e mitte lisada.

Soovitav resolutsioon 1:1 100dpi (superlai formaat), 150-300dpi (laiformaat), 600-1000dpi (fotokvaliteeti nõudvad ja väikseformaadilised failid).

Üle 5 m suuruste failide puhul võib kasutada proportsionaalset vähendust suhtes 1:2 (2x vähendatud) või 1:10 (10x vähendatud). Vähendatud failidel peab tõstma resolutsiooni vastavalt vähendusele.

NB!

Ärge kasutage trükifaili valmistamiseks MS Office’i tarkvara, neid faile me ei saa trükkida.

Ärge kasutage ületrükki ehk overprinti, välja arvatud lõikejoonte puhul.

Ärge kasutage failinimedes täpitähti.

Vaata veel detailsemat infot siit.